Elszámolási és forintosítási információk

Elszámolási és forintosítási információk:

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a QUAESTOR Bank Zrt. (volt Credigen Bank Zrt.) forint hitelei esetében nem hajtott végre egyoldalú szerződésmódosítást, ezért a forint hitelek elszámolásakor fogyasztói követelésből eredő túlfizetés ügyfeleinkkel szemben nem keletkezett. A QUAESTOR Bank Zrt. (volt Credigen Bank Zrt.) a forint hitelek esetében az elszámolást csak azokban az esetekben küldte meg, amely esetekben a hitel visszafizetése nem történt meg és hitelszerződésből eredő követelés áll fenn, vagy a hitelszerződésből eredő követelés engedményezésre került. Az elszámolás megküldésére nem került sor azokban a esetekben, amikor a hitelszerződésből eredő követelés teljesítése megtörtént, azaz a hitel visszafizetése maradéktalanul megtörtént.

Amennyiben deviza alapú hitel elszámolásból eredő kifizetendő összegre jogosult, kérjük az alábbi nyomtatványon nyilatkozzon bankszámlaszámáról, melyre a kifizetést kéri. A kitöltött nyomtatványt aláírva, 2 tanúval hitelesíttetve, 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonatának, vagy bankszámla szerződésének másolatával együtt küldje meg ügyfélszolgálatunk címére: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 6-8., vagy hozza be személyesen ügyfélszolgálati időben
H-CS 9:00-16:00, P 9:00-14:00 között.
Amennyiben készpénzben kívánja felvenni kifizetendő összegét, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1-453-5111 telefonszámon előzetes időpont egyeztetés végett.

Elszámolási és forintosítási nyomtatványok:

Tisztelt ügyfelünk!

Amennyiben Panasza el lett utasítva, jogosult Panaszát a Pénzügyi Békéltető Testületnél előterjeszteni. A szükséges nyomtatványok a Pénzügyi Békéltető Testület alábbi elérhetőségén tölthetőek le:

https://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita

Amennyiben Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, jogosult annak megváltozatása iránt polgári nemperes eljárást kezdeményezni az illetékes Bíróság előtt. A nemperes eljárás megindításához szükséges nyomtatványok a Bíróság alábbi elérhetőségén tölthetőek le:

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

Kérdései vannak az elszámolási törvénnyel és a forintosítással kapcsolatosan? Szeretné megtudni a teendőket és határidőket? Segítséget nyújt Önnek a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása az alábbi elérhetőségen:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok