Panaszkezelés

A Quaestor Bank Zrt. célja, hogy segítse Önt a pénzügyeinek kezelése során felmerült problémák megoldásában.

1. Panasz előterjesztése Bankunknál:

A panaszkezelésről részleteket a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat.

2. Panasz előterjesztése a Magyar Nemzeti Banknál:

A Bank panaszkezelési eljárását követően Önnek lehetősége van eljárást kezdeményezni írásban a Magyar Nemzeti Banknál, amennyiben a panasza fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével kapcsolatos.

Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:

3. Panasz előterjesztése a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

A Bank panaszkezelési eljárását követően Önnek lehetősége van eljárást kezdeményezni írásban a Pénzügyi Békéltető Testületnél, amennyiben a panasza a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos.

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: